NSCC8実行委員会紹介


 本年度の第8回全国高校生徒会大会の実行委員会の紹介ページです。下のボタンから、実行委員長、副実行委員長、及び各部門の実行委員紹介をご覧になれます。